Diensten
vermogende personen

Testamenten

Meer info

Huwelijkse en partnerschaps voorwaarden

Meer info

Levens-testamenten

Meer info

Schenking

Meer info

Estate-planning

Meer info

Internationaal familierecht

Meer info

Testamenten

Meer info

Levenstestamenten

Meer info

Huwelijkse en partnerschaps voorwaarden

Meer info

Testamenten

Meer info

Levens-testamenten

Meer info

Huwelijkse en partnerschaps voorwaarden

Meer info

Schenking

Meer info

Estate-planning

Meer info

Internationaal familierecht

Meer info

Personen met (internationaal) vermogen

Wil je advies over familierecht? Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het geven van advies en het opstellen van akten waarbij rekening moet worden gehouden met een groot vermogen, onderneming(en) en/of internationale aspecten.

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  • testamenten
  • levenstestamenten
  • huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden
  • schenking
  • estate-planning
  • internationaal familierecht

Testamenten

B-corp
Met een testament regel je dat je erfenis bij de juiste personen komt. Een goed testament is ook belangrijk als erfbelasting voor je erfgenamen wil besparen. In het testament kun je bijzondere rollen toedelen, zoals het benoemen van een executeur die de erfenis afwikkelt of bij minderjarige kinderen: een voogd en bewindvoerder.

Heb je vermogen in het buitenland of woon je daar? Dan is het extra belangrijk om je erfenis goed te regelen in een (Nederlands) testament. Als je een keuze maakt voor Nederlands recht kun je in veel gevallen voorkomen dat het recht van een ander land van toepassing wordt.

Levenstestamenten

Wie regelt jouw zaken in de situatie dat je dat zelf niet meer kunt, maar je nog wel in leven bent? Bijvoorbeeld wanneer je een ernstige ziekte zoals Alzheimer krijgt of in een coma ligt. In een levenstestament kun je iemand aanwijzen die jouw belangen behartigt als je wilsonbekwaam wordt.

In het levenstestament bepaal je zelf de spelregels. Je kunt je partner, kind(eren), een ander familielid of goede vriend(in) aanwijzen als gevolmachtigde. Mag jouw gevolmachtigde het huis of de onderneming verkopen en een schenking doen? En misschien wil je vastleggen dat je gevolmachtigde aan iemand verantwoording aflegt.

Huwelijkse voorwaarden of partnerschaps-voorwaarden

Als je samenwoont of trouwplannen hebt is het belangrijk om na te denken over het delen van je inkomen, bezittingen en schulden, zowel tijdens de relatie als bij scheiding. Afspraken daarover leg je vast in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in een samenlevingsovereenkomst. Het opstellen of wijzigen van (huwelijkse) voorwaarden kan ook verstandig zijn in het kader van besparing van erfbelasting.

Heeft je partner een andere nationaliteit of wonen jullie in het buitenland? Dan is het extra belangrijk om duidelijkheid te hebben over welk land de regels bepaalt die op jullie relatievorm van toepassing zijn. Wij kunnen je adviseren of het mogelijk en verstandig is om een keuze te maken voor Nederlands recht. Ook kunnen we de voorwaarden in het Engels bespreken en opstellen.

Schenking

Je onderneming (deels) overdragen, een bijdrage voor een eigen woning of schenking op papier. Er zijn veel mogelijkheden om een schenking te doen. Wellicht vind je het een mooi gebaar om met de warme hand te schenken of wil je (erf)belasting besparen voor je geliefden.

Samen met jou kijken we of een schenkingsplan past in het grotere geheel.
Wil je de zeggenschap houden over je onderneming of andere bezittingen? Wij adviseren je graag hoe je kunt schenken én toch de regie kunt houden over het geschonken vermogen. We kijken met je mee hoe je belasting kunt besparen voor je geliefden, maar net zo belangrijk is dat je na de schenking je leven even prettig kunt voortzetten.

Estate-planning

B-corp
Stap voor stap je vermogen zo voordelig mogelijk naar de volgende generatie overbrengen. Met onze expertise estate-planning stippelen we deze route zorgvuldig uit. We kijken naar het grotere geheel: de samenstelling van je vermogen, familieverhoudingen, ondernemingsstructuur, besparing van belastingen en de wens om zelf de regie te houden.

We zorgen ervoor dat alle akten bij elkaar aansluiten: de (levens)testamenten, huwelijkse voorwaarden en schenkingsakten. We adviseren je zowel op het gebied van familierecht als ondernemingsrecht.

Internationaal familierecht

Heb je vermogen in het buitenland of woon je daar? Dan is het extra belangrijk om je erfenis goed te regelen in een (Nederlands) testament. Als je een keuze maakt voor Nederlands recht kun je in veel gevallen voorkomen dat het recht van een ander land van toepassing wordt.

Heeft je partner een andere nationaliteit of wonen jullie in het buitenland? Dan wil je duidelijkheid hebben over welk land de regels bepaalt die op jullie relatievorm van toepassing zijn. Wij kunnen je adviseren of het mogelijk en verstandig is om een keuze te maken voor Nederlands recht. Ook kunnen we de voorwaarden in het Engels bespreken en opstellen.

Actueel nieuws

– Vermogen –

We zijn er als je ons nodig hebt!

Adres

Erasmuslaan 5
3584 AZ Utrecht