De onderneming en het huwelijk
De-onderneming-en-huwelijk

25 juli 2023

Valt je onderneming in de huwelijksgemeenschap?

Als ondernemer ben je vooral bezig met de bloei van je onderneming. De juridische zaken moeten goed geregeld zijn, maar hebben vaak niet de meeste aandacht.
Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je onderneming als je gaat samenwonen of trouwen? Dit is best handig om te weten, niet alleen voor jezelf als ondernemer, maar ook voor de partner van de ondernemer.
Stel bijvoorbeeld dat je met een ondernemer getrouwd bent, maar het niet zo goed gaat met de onderneming, en je partner met zijn of haar bedrijf schulden maakt. Hoe zit het dan met je als partner, kun je daar ook aansprakelijk voor worden gesteld?
Als je samenwoont met je partner en of je partner start een onderneming dan is het simpel. Het bedrijf is van degene die gestart is, tenzij er nadere afspraken over worden gemaakt in het contract en/of de niet-ondernemende partner investeert.
Deze blog gaat vooral in op de vraag wie eigenaar is van de onderneming (en aansprakelijk is voor eventuele schulden) als je gaat trouwen of als je getrouwd bent. Om die vraag te kunnen beantwoorden, is de datum van je huwelijk belangrijk.

Gehuwd na 1 januari 2018, dan geldt de “beperkte gemeenschap van goederen”

Als je op of na 1 januari 2018 gehuwd bent, of als je nog gaat trouwen, dan regelt de wet dat je automatisch trouwt in “de beperkte gemeenschap van goederen”.
Dit brengt met zich mee dat hetgeen je privé had voor het huwelijk ook van jezelf blijft. Alles wat je voor het huwelijk al gezamenlijk had en alles wat je tijdens het huwelijk opbouwt, belandt automatisch in de huwelijksgemeenschap en is van jullie samen.

Kort samengevat geldt dus: als je een onderneming hebt die vóór het huwelijk privé van jezelf was, dan blijft deze onderneming na het sluiten van het huwelijk van jou privé. Je partner wordt hier geen mede-eigenaar van, tenzij je dit juridisch vastlegt.
Dit is anders wanneer je tijdens het huwelijk start met je onderneming. In dat geval geldt dat als je geen huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt, de onderneming van jullie beiden is. De wet schrijft namelijk voor dat wat je tijdens het huwelijk opbouwt in beginsel automatisch van jullie samen is.
Hierop geldt nog wel een belangrijke uitzondering, namelijk wanneer je een onderneming start met het geld uit een erfenis of schenking. Het geld wat je ontvangt uit een erfenis of schenking blijft in beginsel privé, dus ook hetgeen wat je ermee koopt.

Hoef je dus geen huwelijkse voorwaarden te maken als je de onderneming voor het huwelijk bent gestart?

Ook al blijft de onderneming privévermogen, de wet zegt dat de ondernemer aan de gemeenschap moet betalen: “een redelijke vergoeding voor de kennis, vaardigheden en arbeid, die een echtgenoot ten behoeve van die onderneming heeft aangewend, voor zover een dergelijke vergoeding niet al op andere wijze ten bate van de beide echtgenoten komt of is gekomen”.

Wat dat precies betekent weten we niet. Wat is “een redelijke vergoeding?” Daar is de nieuwe wet niet duidelijk over. Wat wordt verstaan onder “kennis, vaardigheden en arbeid”, die een echtgenoot ten behoeve van een voorhuwelijkse onderneming heeft aangewend?
Moet de ondernemer dus een deel van de winst aan de gezamenlijke pot betalen en welk deel dan? Huwelijkse voorwaarden kunnen voorkomen dat er een (onduidelijke) verplichting voor de ondernemer ontstaat.

Gehuwd vóór 1 januari 2018, dan geldt de “algehele gemeenschap van goederen”

Wanneer je vóór 1 januari 2018 gehuwd bent, dan val je onder het wettelijke regime van de “algehele gemeenschap van goederen”, tenzij je huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt. Dit houdt in dat alles wat je vóór en tijdens het huwelijk hebt verkregen/verkrijgt, in de huwelijksgemeenschap valt, ook je onderneming. Je partner is dan bij faillissement ook aansprakelijk voor ontstane schulden.

Wil je het anders regelen? Ga dan naar de notaris voor huwelijkse voorwaarden.

Wil je niet dat je partner meedeelt in je onderneming, of wil je voorkomen dat je partner aansprakelijk wordt gesteld voor schulden als het slecht gaat met het bedrijf, dan kun je hier maatregelen voor nemen. Je kunt dan met je partner huwelijkse voorwaarden opstellen. Dit kan vóórdat je gaat trouwen, maar dit kan ook als je al getrouwd bent. In deze akte van huwelijkse voorwaarden kun je regelen dat alles wat je vóór en tijdens het huwelijk verkrijgt, gescheiden blijft. Je kunt ook specifieke afspraken maken die alleen gaan over de onderneming. Mocht je tijdens het huwelijk een onderneming privé willen starten en/of de aansprakelijkheid van je partner willen voorkomen, dan kan dat dus geregeld worden via huwelijkse voorwaarden.

Tot slot

Als ondernemer is het belangrijk om te weten welke consequenties er zitten aan het ondernemerschap wanneer je gehuwd bent en welke risico’s je partner loopt.
Wil je voorkomen dat je partner aansprakelijk wordt gesteld voor schulden uit je bedrijf? Wij kunnen je adviseren met betrekking tot het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Hiermee kan worden voorkomen dat je partner wordt meegetrokken in een eventueel faillissement.

Vragen?

Heb je vragen over de onderneming en het huwelijk? Dan kun je uiteraard contact met Fleur opnemen. Zij helpt je graag!

Fleur-Bakker

AUTEUR

Fleur Bakker

Specialist | familiebedrijven & erfrecht

Ik houd ik mij voornamelijk bezig met het ondernemingsrecht en het personen- en familierecht. Het persoonlijke contact met cliënten, de gesprekken samen en van betekenis kunnen zijn bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven.

Gerelateerde artikelen

Stijging wettelijke rente naar 7 procent

Stijging wettelijke rente naar 7 procent

Vanaf 1 januari 2024 stijgt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties naar 7%. Voorheen was dat 6%. Deze stijging heeft onder andere gevolgen voor vorderingen die (zijn) ontstaan uit de wettelijke verdeling en de legitieme portie. Sinds 2003 'werkt' de...

Lees meer
Oeps, we zijn vergeten te verrekenen

Oeps, we zijn vergeten te verrekenen

We hebben de jaarlijkse verrekenplicht (het ‘periodieke verrekenbeding’) uit onze huwelijkse voorwaarden niet uitgevoerd. Moeten we bij echtscheiding nu alles 50/50 delen of kunnen we dit nog voorkomen?Een veel gemaakte bepaling in huwelijkse voorwaarden is het...

Lees meer