Diensten
(duurzaam) vastgoed

Familiaire lening

Meer info

Gemeenschappelijk eigendom

Meer info

(Her)financiering en zekerheden

Meer info

Kantoor- of bedrijfspand kopen

Meer info

Zorgvastgoed

Meer info

Familiaire lening

Meer info

Gemeenschappelijk eigendom

Meer info

(Her)financiering en zekerheden

Meer info

Familiaire lening

Meer info

Gemeenschappelijk eigendom

Meer info

(Her)financiering en zekerheden

Meer info

Kantoor- of bedrijfspand kopen

Meer info

Zorgvastgoed

Meer info

(Duurzaam) vastgoed

Wil je advies over (duurzaam) vastgoed)? Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in het geven van advies en het opstellen van akten waarbij rekening moet worden gehouden met duurzaamheid, een groot vermogen, (maatschappelijke) ondernemingen en/of internationale aspecten.

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  • familiaire lening
  • gemeenschappelijk eigendom
  • (her)financiering en zekerheden
  • kantoor- of bedrijfspand kopen
  • zorgvastgoed

Familiaire lening

Familiaire-lening

Een dochter of zoon wil graag een huis kopen, maar heeft niet voldoende eigen vermogen. Een familielid heeft extra kapitaal nodig voor zijn onderneming, maar krijgt dit niet van de bank. Er zijn tal van redenen te bedenken waarom je een familielid financieel zou willen helpen. Jij hebt wel vermogen en je wilt één van je familieleden helpen door hem of haar wat geld te lenen? Je kan bijvoorbeeld vanuit je (familie)bedrijf geld lenen, of vanuit je eigen vermogen in privé. Ook binnen de familie is het aan te raden om hierover afspraken te maken en deze afspraken goed en schriftelijk vast te leggen. De afspraken die jullie maken over deze lening leg je vast in een leningsovereenkomst. Aan wat voor afspraken moet je allemaal denken? Wat voor zekerheid krijgt de geldlener voor de terugbetaling van de lening? Wat zijn de fiscale consequenties van zo’n lening? Hoe leg je aanvullende zekerheid bijvoorbeeld in de vorm van een hypotheekrecht vast?

Ben je voornemens om (al dan niet via jouw (familie)bedrijf) aan iemand anders een lening te geven of krijg jij een lening dan kan JULI Notaris jou helpen bij het vastleggen en je daarover adviseren.

 

Gemeenschappelijk eigendom

Gemeenschappelijk-eigendom

Gemeenschappelijk eigendom van vastgoed zie je veel. Het meest bekende voorbeeld is wanneer partners samen een woning kopen. Gemeenschappelijk eigendom kan ook ontstaan uit een erfenis. De laatste tijd zien wij in de praktijk ook andere vormen van gemeenschappelijk eigendom, denk hierbij aan gezamenlijke woonprojecten of (landbouw) coöperaties. Of je nu samen een stuk huis, project of stuk grond gaat aankopen, het is belangrijk om hierover schriftelijke afspraken te maken. Er zijn verschillende manieren waarop je dit kunt vormgeven en bij JULI Notaris denken we hierover graag met je mee.

Wanneer je besluit uit elkaar te gaan of de samenwerking te beëindigen moet het gemeenschappelijke vastgoed verdeeld worden. Ook voor dit soort vraagstukken kun je bij JULI Notaris terecht.

(Her)financiering en zekerheden

Herfinanciering-zekerheden

Er zijn verschillende manieren om als ondernemer extern kapitaal aan te trekken. Eén van die manieren is een geldlening bij een bank. We kijken graag met je mee naar de juridische afspraken die je maakt in een geldleningsovereenkomst. Bijna altijd zal een externe financier voor de terugbetaling van de geldlening aanvullende zekerheid willen. Deze zekerheid kan gegeven worden in de verschillende vormen. Zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht op het vastgoed van de onderneming of pandrechten op aandelen of andere activa van de onderneming zijn veel voorkomend. JULI Notaris kan je helpen bij het vastleggen van deze zekerheden en je hierover adviseren. Ook wanneer je een nieuwe lening afsluit, een zogenaamde herfinanciering bijvoorbeeld bij een andere financier tegen betere voorwaarden, spelen de hiervoor genoemde aandachtspunten en denken we graag met je mee.

Kantoor- of bedrijfspand kopen

Kantoor-bedrijfspand-kopen

Als (startende) ondernemer gaan de zaken goed, je wilt uitbreiden of je komt een goede mogelijkheid tegen om een bedrijfspand te kopen of zelf nieuw te laten bouwen. Bij het kopen van vastgoed komt er een heleboel op je af. Je gaat onderhandelen met de verkoper en de afspraken die daaruit komen moeten worden vastgelegd in een overeenkomst. JULI Notaris kan helpen bij het vastleggen van een koopovereenkomst voor jouw bedrijfspand. We denken daarbij met je mee, zodat je geen belangrijke zaken vergeet en je het overzicht houdt in deze soms hectische periode. Na het sluiten van de koopovereenkomst word je eigenaar van het bedrijfspand via een leveringsakte, ook die kan JULI Notaris voor je opstellen.
Doorgaans wordt er ook externe financiering aangetrokken die de aankoop mogelijk maakt, dit kan bij een reguliere bank zijn, maar er zijn ook andere mogelijkheden van financiers. Deze financiers willen vaak zekerheid voor de terugbetaling van de lening. Dit wordt vaak gedaan door het verlenen van een hypotheek op het pand.

JULI Notaris helpt met de vastlegging en advisering van leningen en hypotheken van jouw bedrijfspand.

Zorgvastgoed

Zorgvastgoed
Dat Nederland al enige tijd aan het vergrijzen is, is algemeen bekend. Deze vergrijzing levert tal van uitdagingen op, één daarvan is goede huisvesting voor senioren (ouderen). De toenemende vraag naar goede huisvesting voor senioren, al dan niet met aanvullende zorg, is van groot belang voor de Nederlandse vastgoedmarkt. Het zorgt in de eerste plaats voor goede en passende huisvesting van senioren, maar het zorgt ten tweede ook voor een goede doorstroming van de huizenmarkt, waardoor deze voor andere doelgroepen toegankelijk wordt. Een groot aantal (maatschappelijke) ondernemingen probeert hier een bijdrage aan te leveren. Heb je een dergelijke onderneming dan kan JULI Notaris je van dienst zijn.

Het aan- of verkopen van zorgvastgoed is complex. JULI Notaris kan bij dit proces helpen, denk aan het vastleggen van de eerste afspraken in een Letter of Intent (LOI) of een koopovereenkomst. Ook met een aannemingsovereenkomst of de hypothecaire financiering kunnen wij helpen. Uiteindelijk zal één en ander in een notariële akte moeten worden geformaliseerd, iets waar wij jou ook mee van dienst kunnen zijn. Verder zijn er veel juridische bijzonderheden die specifiek zien op zorgvastgoed, denk aan subsidies, het College sanering en zorginstellingen en zorgwetgeving.

Actueel nieuws

– Vastgoed (duurzaam) –

De familiehypotheek

De familiehypotheek

De familiehypotheek We schreven eerder al over familiaire leningen, uit onderzoek blijkt dat deze financieringsvorm...

Lees meer

We zijn er als je ons nodig hebt!

Adres

Erasmuslaan 5
3584 AZ Utrecht