Diensten
Familiebedrijven

Governance

Meer info

Bedrijfs-opvolging

Meer info

Familiestatuut

Meer info

Familiebedrijven

Wil je advies over je familiebedrijf? Wij hebben hier ruime ervaring mee en nemen je graag bij de hand. Nieuwsgierig of we voor jou de juiste adviseur zijn? Neem gerust contact met ons op.

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

 • advies over de inrichting van de governance
 • advies over bedrijfsopvolging
 • advies over het opstellen van een familiestatuut
 • certificering (scheiding zeggenschap en economisch belang)
 • overdracht aan de volgende generatie (middels verkoop dan wel schenking)

Governance

B-corp

Private en zakelijke oplossingen

We adviseren al jarenlang diverse soorten familiebedrijven, variërend van omvang (3 tot meer dan 100 aandeelhouders), van leeftijd (tweede tot wel vijfde generatie), van mate van professionalisering (families met eigen family office) en families die al dan niet actief betrokken zijn bij het bedrijf.

Al deze familiebedrijven hebben iets gemeenschappelijks, ze hebben er baat bij dat zowel de persoonlijke als de zakelijke kant heel goed wordt geregeld en aansluit bij de wensen van het bedrijf en de familie. We denken graag mee bij het opstellen van de juiste persoonlijke stukken voor de familie (zoals testamenten, levenstestamenten, huwelijkse voorwaarden, schenkingen etc.) en de juiste ondernemingsstructuur (zoals statuten, aandeelhoudersovereenkomsten, zeggenschap etc.).

Passend bestuur en toezicht

Passende governance heeft toegevoegde waarde voor het familiebedrijf. Maar wat passend is, hangt uiteraard weer van diverse factoren af. In een familiebedrijf gaat governance namelijk over het besturen van en het toezicht houden op alle aspecten van het familiebedrijf. Aangezien elk bedrijf en elke familie anders is, zal passende governance ook elke keer anders zijn.

We hebben zodanige kennis en ervaring op deze gebieden dat we een volledig advies kunnen geven.

Bedrijfsopvolging

Duidelijke afspraken

We adviseren heldere en zakelijke afspraken te maken. Je moet voldoende ruimte geven aan de volgende generatie om het op hun manier te kunnen doen. En duidelijke afspraken maken waar je als oud ondernemer eventueel wel nog een vinger in de pap hebt.

Ons advies is vooral om tijdig na te gaan denken over de toekomst en je wensen ten aanzien van de overdracht. Want is er bijvoorbeeld een geschikte opvolger? Hoe lang wil je nog actief zijn en ben je er zelf klaar voor? Houd er rekening mee dat van begin tot eind de bedrijfsopvolging een aantal jaren in beslag kan nemen. Begin je voorbereiding op tijd, om verrassingen te voorkomen en mogelijke kansen te benutten.

‘Bedrijfsopvolging proof’

Daarnaast is het belangrijk om tijdig inzichtelijk te hebben of jouw bedrijfsstructuur ‘bedrijfsopvolging proof’ is. Hierbij moet je onder meer denken aan de thans nog fiscaal gunstige bedrijfsopvolgingsregeling.
Wil je advies over je bedrijfsoverdracht? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wij hebben hier ruime ervaring mee en nemen je graag bij de hand. Neem gerust contact met ons op.

Familiestatuut

Toewijding

Een familiestatuut is een document waarin je afspraken over het bedrijf samen vastlegt. Toewijding van de familieleden die betrokken zijn bij de totstandkoming van een familiestatuut is belangrijk. Door op een goede en constructieve manier de dialoog aan te gaan, vergroot je de kans dat de familieleden zich zullen houden aan het familiestatuut.
Een familiestatuut heeft toegevoegde waarde, ongeacht de omvang van het bedrijf of de familie. De voorfase is het belangrijkst. Je moet immers eerst met elkaar in gesprek voordat je afspraken kan maken. Het bespreekbaar maken van belangrijke issues is voor elke familie een uitdaging, maar het zorgt wel voor duidelijkheid.

Tradities

De kern van het familiestatuut draait om het in balans brengen van familie- en bedrijfsbelangen. Een familiebedrijf heeft vaak vele tradities. Door deze tradities zijn zaken soms onbespreekbaar geworden. Dit kan de ontwikkeling van het familiebedrijf in de weg staan. Zeker als het gaat om de bedrijfsopvolging.
In een familiestatuut kunnen verschillende zaken worden opgenomen die voor de familie en het bedrijf van belang zijn.

Sancties

Het is van belang om bij de totstandkoming van het familiestatuut ook na te denken over de wenselijkheid van juridisch afdwingbare regels. Door het opleggen van sancties bij een overtreding van de regels is er sprake van een juridische afdwingbaarheid van het document. Uiteraard moet je als familiebedrijf zelf bepalen of jullie dit wenselijk vinden.

Al met al is het van belang na te denken over het opstellen van het familiestatuut, als vangnet bij bedrijfsopvolging. Het voorkomt discussies in de toekomst en kan de ontwikkeling van het familiebedrijf ten goede komen. Daarnaast blijft het altijd een levend document dat mee moet gaan met de ontwikkelingen van de familie en/of het bedrijf. Periodiek zal het dus op de agenda terug moeten komen.

Belangrijke vraagstukken

 

 • Wat is de strategie van het familiebedrijf op de lange termijn? En hoe men denkt de plannen te realiseren?
 • Wat zijn de bijzondere kenmerken van het bedrijf en aandachtspunten met betrekking tot de bedrijfsopvolging naar de volgende generatie? Denk hierbij aan de wijze waarop de gefaseerde terugtreding van de huidige generatie plaatsvindt en op welke wijze de samenwerking met de opvolgende generatie wordt vormgegeven.
 • Welke belangen hebben familieleden die niet (kunnen) opvolgen?
 • Wat wordt bepaald over de eigendom in het familiebedrijf? Is het eigendom voorbehouden aan alleen familie of mogen ook niet familieleden eigenaar worden? En hoe vindt de overdracht van het eigendom plaats als een eigenaar wegvalt?
 • Wie mag toetreden tot het bestuur en welke competenties moet een bestuurder hebben?
 • Welke familieleden mogen en kunnen in het bedrijf komen werken en onder welke voorwaarden?
 • Is aangetrouwde familie welkom in het bedrijf?
 • Hoe wordt omgegaan met de zeggenschap in het familiebedrijf? Wordt het eigendom en de juridische zeggenschap gesplitst?
 • Wat doen we als er een strategische koper ons familiebedrijf wil overnemen?
 • Hoe zit het met het familieberaad? Hoe vaak in het jaar vergadert de familie?
 • Worden er bepalingen opgenomen over belangenverstrengeling en conflicten?

We zijn er als je ons nodig hebt!

Adres

Erasmuslaan 5
3584 AZ Utrecht