Diensten
(Internationale) Erfenis

Erfenis binnen Europa

Meer info

Erfenis buiten Europa

Meer info

Erfbelasting bij internationale erfenis

Meer info

Europese verklaring van Erfrecht

Meer info

Erfrecht (internationaal)

Wij zijn in het bijzonder gespecialiseerd in ingewikkelde erfenissen, bijvoorbeeld omdat er sprake is van een groot vermogen, een onderneming of internationale aspecten.

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  • advies bij afwikkelen erfenis
  • notariële akte voor op naam zetten van bezittingen zoals bankrekening, woning en onderneming (verklaring van erfrecht en akte van verdeling)
  • de erfenis afwikkelen als executeur of boedelgevolmachtigde
  • aangifte erfbelasting
  • optreden als boedelnotaris of partijadviseur
  • Europese verklaring van erfrecht

Erfenis binnen Europa

Ben je erfgenaam van iemand met vermogen in Europa, een andere Europese nationaliteit, of met een buitenlandse woonplaats of buitenlands testament? Wij kunnen je helpen met de afwikkeling van deze erfenis.

We zoeken uit of er een testament is en waar het laatste testament is gemaakt. Samen kijken we hoe je je rechten als erfgenaam in een ander land bewijst en op welke wijze je de erfenis kunt aanvaarden. Tot slot zorgen we ervoor dat het vermogen in het buitenland op jouw naam kan worden gezet. We overleggen daarvoor met een adviseur of instantie in het buitenland.

Als er een Europese verklaring van erfrecht in het buitenland wordt gevraagd dan kunnen wij die ook verzorgen.

Erfenis buiten europa

Ben je erfgenaam van iemand met vermogen buiten Europa, een niet-Europese nationaliteit, of met een woonplaats of testament buiten Europa? Wij kunnen je helpen met de afwikkeling van deze erfenis.

Loop je tegen praktische problemen aan? We zoeken uit welke documenten je nodig hebt om jouw rechten als erfgenaam in het buitenland of in Nederland te bewijzen. We stemmen dit af met een adviseur of instantie in het buitenland.

Samen zoeken we naar een praktische oplossing zodat de erfenis op jouw naam kan worden gezet.

Erfbelasting bij internationale erfenis

Als er sprake is van een internationale erfenis dan is het van belang om advies in te winnen over (erf)belasting. Moet je als erfgenaam belasting betalen in Nederland en/ of in het buitenland? Dat is per situatie en land verschillend en hangt af van het land waar iemand woonde ten tijde van zijn overlijden, waar het vermogen zich bevindt en waar de erfgenamen wonen. 

Het is goed om je tijdig te laten informeren over de belasting die moet worden betaald over jouw erfenis, zo kun je voorkomen dat je dubbele belasting betaalt. Ook kun je de aangifte (laten) verzorgen binnen de termijn die daarvoor geldt of op tijd uitstel voor het doen van aangifte aanvragen.

Europese verklaring van erfrecht

Heeft de bank of een andere instelling gevraagd om een bewijs dat iemand is overleden en dat jij erfgenaam bent of dat je de bevoegdheid hebt de erfenis af te wikkelen (zoals een executeur). Dan kun je dat aantonen met een verklaring van erfrecht.

Voor het regelen van zaken in Europa kan het zijn dat je een Europese Verklaring van Erfrecht nodig hebt. Dit is een bijzondere internationale verklaring die in verschillende talen en voor verschillende Europese landen kan worden afgegeven. Heb je een Europese Verklaring van Erfrecht nodig? Klik op onderstaande button, wij nemen binnen 2 werkdagen contact met je op.

Actueel nieuws

– Erfrecht (internationaal) –

We zijn er als je ons nodig hebt!

Adres

Erasmuslaan 5
3584 AZ Utrecht