Diensten
Maatschappelijke ondernemingen

B-Corp
(Benefit Corporation)

Meer info

Semco stijl

Meer info

Steward-ownership

Meer info

BVm
(Maatschappelijke BV)

Meer info

Maatschappelijke ondernemingen

We zien in toenemende mate maatschappelijke ondernemingen, social enterprises ontstaan. Belangrijk is dat ook de juridische rechtsvorm van de onderneming aansluit bij jouw missie.

 

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  • advies over de verschillende vormen van maatschappelijke ondernemingen
  • advies over de juiste rechtsvorm voor je maatschappelijke onderneming
  • notariële akte van oprichting (statuten)
  • aandeelhoudersovereenkomst

Onze maatschappij verandert snel en sterk, de machten en tegenmachten zijn definitief aan het verschuiven: onder meer BLM, inclusie, klimaat, gelijke behandeling en diversiteit bepalen een nieuw landschap, waarin diverse organisaties & bedrijven zich moeten herprofileren. En wel op een manier die eenduidig uitlegbaar is, waar geen twijfel is dat deze organisaties & bedrijven zich eerst richten op het maatschappelijk belang.

Onder meer door deze veranderingen zien we dat maatschappelijke ondernemingen steeds meer in opkomst zijn.
Steeds vaker willen ondernemingen juist ook een maatschappelijke bijdrage leveren aan de samenleving. Er wordt daarnaast rekening gehouden met de diverse stakeholders waarbij winstmaximalisatie niet het hoofddoel is.

B-Corp (Benefit Corporation)

B-corp

Een van de vormen die steeds meer zijn intrede doet in Nederland is een B Corp (Benefit Corporation). Dit is een van oorsprong Amerikaanse organisatie die werkt aan het opbouwen van een internationaal netwerk van bedrijven die zich inzetten voor duurzame projecten. B Corps zijn for-profit bedrijven die uitdrukkelijk oog hebben voor de belangen van alle stakeholders van de vennootschap.

De wet kent nu geen specifieke bepalingen of een specifieke rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen. Meerdere bestaande rechtsvormen bieden sociale ondernemingen reeds mogelijkheden zich naar wens juridisch te doen organiseren. In de statuten/ overeenkomsten kunnen hiervoor verschillende specifieke bepalingen worden opgenomen.

Semco stijl

Een andere vorm is de Semco stijl. De Semco stijl is een methode bedacht door Ricardo Semler. Semco stijl betekent organiseren vanuit vertrouwen en betrokkenheid. Het draait erom de kracht van kleine, multidisciplinaire teams centraal te stellen en minder nadruk te leggen op hiërarchie en procedures. Semco onderscheidt zich van andere bedrijven door een oprechte democratie. Bij alle belangrijke beslissingen mogen de werknemers mee beslissen.

De wet kent nu geen specifieke bepalingen of een specifieke rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen. Meerdere bestaande rechtsvormen bieden sociale ondernemingen reeds mogelijkheden zich naar wens juridisch te doen organiseren. In de statuten/ overeenkomsten kunnen hiervoor verschillende specifieke bepalingen worden opgenomen.

Steward-ownership

Een van de maatschappelijke rechtsmodellen die steeds meer zijn intrede doet in Nederland is het Steward-ownership model. Het model van Steward-ownership heeft ten doel het borgen van de missie van een bedrijf. Steward-ownership is het fundament voor ondernemers en investeerders die een positieve impact willen maken. Bijna geen enkele onderneming start met het doel om winst te maken ten koste van de aarde en andere mensen. Maar als stemrecht en economisch recht in de handen van dezelfde eigenaren liggen, ligt altijd het risico op de loer dat – ten koste van andere doelstellingen – nagestreefd zal worden om winst te maximaliseren. Het steward-ownership model voorkomt dit door zeggenschap en economisch eigendom te splitsen.

De wet kent nu geen specifieke bepalingen of een specifieke rechtsvorm voor maatschappelijke ondernemingen. Meerdere bestaande rechtsvormen bieden sociale ondernemingen reeds mogelijkheden zich naar wens juridisch te doen organiseren. In de statuten/ overeenkomsten kunnen hiervoor verschillende specifieke bepalingen worden opgenomen.

BVm, de maatschappelijke BV

Het kabinet wil een aparte wettelijke regeling voor een maatschappelijke onderneming (de BVm) in het leven roepen. De BVm is een vorm van een BV maar moet aan meer wettelijke vereisten voldoen. Het kabinet gaat de maatschappelijke BV de komende tijd verder uitwerken. Het gaat dan onder meer om de inrichting van de statuten, bepalingen over het kunnen voeren van de aanduiding “BVm” en over de registratie van die aanduiding bij de Kamer van Koophandel.

De reden voor een wettelijke regeling voor een BV met een maatschappelijk doel is erkenning en betere herkenning van maatschappelijke ondernemingen. Een BVm is volgens het voorstel een BV die beschikt over bepaalde kenmerken die met de BVm-wet worden gewaarborgd.

We houden je op de hoogte zodra meer duidelijkheid bestaat over de invoering van de BVm.

We zijn er als je ons nodig hebt!

Adres

Erasmuslaan 5
3584 AZ Utrecht