Schenk dit jaar nog een jubelton!
Schenking 2022

Image by Frank N. Thomsen.

11 november 2022

Per 1 januari 2023 wordt de grote vrijstelling van schenkbelasting, die geldt voor schenkingen die bestemd zijn om te besteden aan de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) verlaagd naar € 28.947. Het jaar daarna, per 1 januari 2024, wordt de vrijstelling volledig afgeschaft. De reden voor de afschaffing is onder meer dat deze fiscale regeling zorgt voor kansenongelijkheid op de woningmarkt. Wil je nog gebruik maken van de grote schenkvrijstelling eigen woning van ruim een ton? Kom dan snel in actie!

Hoe werkt de jubelton?

De schenkvrijstelling eigen woning houdt in dat een ouder (maar ook ieder ander) belastingvrij een groot bedrag kan schenken aan een kind (of een ander familielid of vriend). Voor het toepassen van deze vrijstelling zijn 3 belangrijke voorwaarden:

  1. de verkrijger (of zijn partner) is tussen 18 en 40 jaar oud;
  2. de schenking moet worden besteed aan de eigen woning (aankoop van een woning, verbouwing, aflossing van een eigenwoningschuld e.a.);
  3. je hebt niet eerder een verhoogde vrijstelling gebruikt voor het doen van een schenking aan deze verkrijger.

Het maximale bedrag dat vrij van schenkbelasting kan worden geschonken is € 106.671.

Geld nog niet beschikbaar? Schenk nu een deel, volgend jaar de rest

Wil je graag gebruik maken van de grote schenkvrijstelling, maar heb je niet direct een ton beschikbaar? Dan is het goed om te weten dat het is toegestaan om de schenking te spreiden. Je kunt bijvoorbeeld dit jaar €10.000 schenken voor besteding aan de woning (van je kind of een vriend/ familielid): in de aangifte van de schenking moet een beroep worden gedaan op de eigenwoningvrijstelling. In 2023 kun je een tweede schenking doen van het resterende bedrag van de vrijstelling (of een deel daarvan). Het is wel belangrijk om te weten dat dit alleen werkt als de verkrijger ook in 2023 nog tussen de 18 en 40 jaar oud is, en dat voor de schenking in 2023 opnieuw aangifte moet worden gedaan.

Tip: vraag om advies

Behalve bovenstaande ‘trucjes’ om op de valreep nog gebruik te maken van de grote schenkvrijstelling voor de eigen woning, zijn er een aantal andere belangrijke andere aandachtspunten als er een grote schenking wordt gedaan. Denk bijvoorbeeld aan het eventueel verbinden van een uitsluitingsclausule of tweetrapsmaking aan de schenking en de vraag of er, bij gezamenlijke aankoop, afspraken moeten worden gemaakt vanwege ongelijke inbreng van eigen vermogen. Ook belangrijk is de vraag of het de bedoeling is dat de verkrijger de schenking moet verrekenen met bijvoorbeeld zijn broers of zus in de nalatenschap van de schenker bij diens overlijden.

Vragen?

Wij kunnen je uiteraard adviseren bij deze keuzes. Dan kun je uiteraard contact met Annick opnemen. Zij helpt je graag!

Annick-Schenkenberg-van-Mierop

AUTEUR

Annick Schenkenberg van Mierop

Specialist op het gebied van erfrecht, familierecht en estate-planning

Het opstellen van testamenten, levenstestamenten en (het wijzigen van) huwelijkse voorwaarden voor mensen met een complex en/of internationaal vermogen is mijn dagelijkse praktijk.
Daarbij adviseer ik over besparing van erf- en schenkbelasting en schenkingen/overdracht van vermogen aan een volgende generatie.

Gerelateerde artikelen