Kunnen we belasting besparen als we onze huwelijkse voorwaarden opheffen?
De-onderneming-en-huwelijk

13 maart 2024

De gevolgen van het opheffen van huwelijkse voorwaarden

Het opheffen van huwelijkse voorwaarden wordt vaak overwogen om zo te besparen op erfbelasting, schenkbelasting of overdrachtsbelasting.

Het opheffen van huwelijkse voorwaarden had vóór 1 januari 2018 tot gevolg dat een algehele gemeenschap van goederen ontstond, waardoor het vermogen van beide echtgenoten volledig gemeenschappelijk werd, wat fiscaal interessant kon zijn.

Per 1 januari 2018 is de wet veranderd. Voor huwelijksgemeenschappen die vanaf deze datum ontstaan, geldt als standaardsysteem een ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Als echtgenoten vandaag de dag hun huwelijkse voorwaarden opheffen, wordt niet al het vermogen van de echtgenoten meer gemeenschappelijk. Sommige bezittingen blijven buiten de beperkte gemeenschap van goederen.

Kan het dan nog steeds fiscaal gunstig zijn om de huwelijkse voorwaarden op te heffen?

Gevolgen van trouwen of opheffen van huwelijkse voorwaarden vóór 1 januari 2018 en daarna?

Voor echtgenoten die vóór 1 januari 2018 getrouwd zijn zonder het maken van huwelijkse voorwaarden, of hun huwelijkse voorwaarden voor deze datum hebben opgeheven, geldt bij het opheffen van de huwelijkse voorwaarden de regeling van de algehele gemeenschap van goederen. Alle bezittingen en schulden die de echtgenoten voor het huwelijk hadden en tijdens het huwelijk hebben verkregen, zijn voor de echtgenoten gemeenschappelijk. Ook het vermogen dat een echtgenoot via een schenking of erfenis krijgt of heeft gekregen valt in deze huwelijksgemeenschap, tenzij de overledene of de schenker anders heeft bepaald in een ‘uitsluitingsclausule’.

Voor echtgenoten die na 1 januari 2018 getrouwd zijn, of na die datum hun huwelijkse voorwaarden opheffen geldt de regeling van de beperkte gemeenschap van goederen. In een beperkte gemeenschap van goederen vallen alle bezittingen en schulden die de echtgenoten gezamenlijk al hadden voor hun huwelijk en alle bezittingen en schulden die zij tijdens hun huwelijk verkrijgen, met uitzondering van erfenissen en schenkingen. Alle privébezittingen en privéschulden die een echtgenoot voor het huwelijk al had, vallen niet in de beperkte gemeenschap van goederen.

Opheffen huwelijkse voorwaarden betekent dat een beperkte gemeenschap van goederen ontstaat

De nieuwe wettelijke regeling geldt voor alle huwelijksgemeenschappen die ontstaan op of na 1 januari 2018. Niet alleen echtgenoten die na deze datum zonder huwelijkse voorwaarden trouwen hebben een beperkte gemeenschap van goederen. Ook echtgenoten die vóór dit tijdstip met huwelijkse voorwaarden zijn getrouwd en vanaf 1 januari 2018 hun huwelijkse voorwaarden hebben opgeheven of nu opheffen, vallen onder de nieuwe regeling. Zij zijn door het opheffen van de huwelijkse voorwaarden vanaf dat moment getrouwd in een beperkte gemeenschap van goederen. Dat houdt in dat het vermogen dat de echtgenoten al gezamenlijk hadden en het vermogen dat de echtgenoten vanaf het bestaan van de beperkte gemeenschap van goederen krijgen, met uitzondering van erfenissen en schenkingen, gemeenschappelijk wordt. Al het vermogen en schulden wat zij op het moment van opheffen van de huwelijkse voorwaarden privé hadden, blijft privé.

Belasting besparen?

Wanneer vermogen tussen echtgenoten gemeenschappelijk wordt, omdat er een gemeenschap van goederen ontstaat, wordt dit door de fiscus niet gezien als een schenking tussen de echtgenoten. Het ontstaan van een gemeenschap van goederen leidt, tot een verschuiving van vermogen als de ene echtgenoot rijker is dan de ander, zonder dat daarover schenkbelasting over hoeft te worden betaald. Als sprake is van bijvoorbeeld een woning of panden, hoeft hier ook geen overdrachtsbelasting voor te worden betaald.

Ook met het oog op overlijden kan zo’n verschuiving van bezittingen interessant zijn als de rijkere echtgenoot eerder overlijdt. De nalatenschap is dan namelijk kleiner, omdat de helft van het vermogen dat in de gemeenschap valt al van de andere echtgenoot is. Fiscaal kan het dus interessant zijn om een gemeenschap van goederen te hebben, zodat het vermogen onbelast bij de andere echtgenoot terechtkomt.

Wilt u dat alles van u samen wordt? Kies voor een algehele gemeenschap van goederen

Je kunt er ook voor kiezen om privévermogen gemeenschappelijk te maken. Je kiest er dan niet voor om de huwelijkse voorwaarden op te heffen, maar om de bestaande huwelijkse voorwaarden aan te passen. Met de aanpassing van huwelijkse voorwaarden is het mogelijk om de algehele gemeenschap van goederen, van vóór 1 januari 2018 te gebruiken. In de nieuwe huwelijkse voorwaarden wordt dan aangesloten bij de algehele gemeenschap van goederen zoals die gold vóór 1 januari 2018.

Als je nog geen huwelijkse voorwaarden had, maar in de beperkte gemeenschap van goederen getrouwd bent, dan kun je alsnog huwelijkse voorwaarden maken. In die voorwaarden spreek je af om een algehele gemeenschap van goederen aan te gaan, zoals deze vóór 1 januari 2018 gold.

Aandachtspunt:
De overgang naar een gemeenschap van goederen kan ook (nadelige) gevolgen hebben voor de erfbelasting over uitkeringen van nog lopende levensverzekeringen of overlijdensrisicoverzekeringen. Mochten jullie de huwelijkse voorwaarden willen opheffen/aanpassen laat dan altijd weten of er sprake is van een levensverzekering.

Risico’s bij het opheffen van huwelijkse voorwaarden

Het opheffen van huwelijkse voorwaarden en het aangaan van een gemeenschap van goederen brengt naast eventuele fiscale voordelen, ook risico’s voor de echtgenoten met zich mee. Bijvoorbeeld wanneer een van de echtgenoten na opheffing of wijziging van de huwelijkse voorwaarden failliet gaat, of een echtscheiding aanvraagt. Pas daarom op met het wijzigen en opheffen van huwelijkse voorwaarden, zeker als de relatie niet geheel stabiel is, er schuldeisers zijn of één van beide echtgenoten veel ondernemingsrisico loopt.

Wij adviseren jullie graag of het in jullie situatie verstandig is om de huwelijkse voorwaarden op te heffen of te wijzigen. Neem gerust contact met mij op of met een van onze andere specialisten!

Vragen?

Heb je vragen over  het opheffen van de huwelijkse voorwarden? Dan kun je uiteraard contact met Fleur opnemen. Zij helpt je graag!

Fleur-Bakker

AUTEUR

Fleur Bakker

Specialist | familiebedrijven & erfrecht

Ik houd ik mij voornamelijk bezig met het (internationale) personen- en familierecht. Het persoonlijke contact met cliënten, de gesprekken samen en van betekenis kunnen zijn bij belangrijke gebeurtenissen in hun leven.

Gerelateerde artikelen

Stijging wettelijke rente naar 7 procent

Stijging wettelijke rente naar 7 procent

Vanaf 1 januari 2024 stijgt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties naar 7%. Voorheen was dat 6%. Deze stijging heeft onder andere gevolgen voor vorderingen die (zijn) ontstaan uit de wettelijke verdeling en de legitieme portie. Sinds 2003 'werkt' de...

Lees meer
Oeps, we zijn vergeten te verrekenen

Oeps, we zijn vergeten te verrekenen

We hebben de jaarlijkse verrekenplicht (het ‘periodieke verrekenbeding’) uit onze huwelijkse voorwaarden niet uitgevoerd. Moeten we bij echtscheiding nu alles 50/50 delen of kunnen we dit nog voorkomen?Een veel gemaakte bepaling in huwelijkse voorwaarden is het...

Lees meer
De onderneming en het huwelijk

De onderneming en het huwelijk

Valt je onderneming in de huwelijksgemeenschap? Als ondernemer ben je vooral bezig met de bloei van je onderneming. De juridische zaken moeten goed geregeld zijn, maar hebben vaak niet de meeste aandacht. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je onderneming als je gaat...

Lees meer