Zorginstelling vergeet bij een voorgenomen vastgoedtransactie het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) niet!
Excessief lenen en eigenwoningschuld

21 november 2023

Zorginstelling vergeet bij een voorgenomen vastgoedtransactie het College Sanering Zorginstellingen (CSZ) niet!

Wat is en doet het CSZ?

Het CSZ is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport valt. De voornaamste taak van het CSZ is toezicht houden op de verkoop en verhuur van zorgvastgoed. Als een zorginstelling vastgoed wil vervreemden, dat wil zeggen: verkopen, verhuren of daar een beperkt recht op wil vestigen (bijvoorbeeld erfpacht of opstal), dan kan dat alleen als daar van tevoren goedkeuring voor is verleend door het CSZ. Om te zorgen dat er geen geld wegstroomt uit de zorg, houdt het CSZ in de gaten dat eventuele verkoop en verhuur voor een marktconforme prijs gebeurt. Zorginstellingen zijn daarom verplicht om onder meer de verkoop en verhuur van vastgoed te melden bij het CSZ. Uiteindelijk zal het CSZ, na het doorlopen van een proces, besluiten om wel of geen goedkeuring te verlenen aan de voorgenomen transactie. Het besluit van het CSZ wordt genomen in een beschikking en de notaris mag de notariële akte pas ondertekenen nadat deze beschikking is afgegeven.

Beleid van het CSZ

Het CSZ heeft haar beleid vastgelegd in de Beleidsregel vervreemding onroerende zaken. Een aantal jaren geleden wijzigde het CSZ al haar beleid en werden er een aantal categorieën opgenomen waarvoor geen goedkeuringseis meer geldt. Zo geldt voor verkoop of verhuur van klein zorgvastgoed geen goedkeuringseis meer. Wel is het voor zorginstellingen verplicht om alle verkoop en verhuur van zorgvastgoed en het vestigen van alle beperkt zakelijke rechten bij het CSZ te melden. Verder kan het CSZ voor beoogde vervreemdingen die niet geheel voldoen aan de voorwaarden besluiten dat geen goedkeuring noodzakelijk is. Daarnaast heeft het CSZ altijd nog de bevoegdheid om in bepaalde situaties gemotiveerd af te wijken van de gemaakte beleidskeuzes in de beleidsregel, waardoor wel een goedkeuringseis zal gelden.

Sinds dit jaar is het makkelijker om zorgvastgoed voor het sociaal domein te behouden door aanpassing beleid

Sinds 2023 kunnen zorginstellingen direct één-op-één onderhandelen met andere (jeugd)zorginstellingen, gemeenten of woningcorporaties. Dat heeft het CSZ aangepast in de beleidsregel over de vervreemding van onroerend goed. Het doel hiervan is dat het makkelijker wordt om zorgvastgoed te behouden binnen het sociaal domein. Bij maatschappelijke partijen geeft het CSZ direct toestemming voor één-op-één onderhandelingen. Daarnaast kunnen zorginstellingen hun vastgoed voor een lagere prijs dan de hoogste taxatiewaarde verkopen, mits dat goed wordt gemotiveerd.

Meer weten?
Wil je hier meer over weten, neem dan gerust contact met mij op. Meer (algemene) informatie over het CSZ is ook te vinden op collegesanering.nl.

Fotograaf Volodymyr Hryshchenko

Vragen?

Heb je vragen over het deze vorm van wonen? Dan kun je uiteraard contact met Hein opnemen. Hij helpt je graag!

Hein Vente

AUTEUR

Hein Vente

Specialist | vastgoedrecht

De begeleiding bij koop en verkoop van vastgoed, het vestigen van beperkte rechten hierop of het adviseren over allerlei vastgoed gerelateerde vraagstukken behoren tot mijn dagelijkse praktijk.

Gerelateerde artikelen

De familiehypotheek

De familiehypotheek

De familiehypotheek We schreven eerder al over familiaire leningen, uit onderzoek blijkt dat deze financieringsvorm erg populair is. In Nederland...

Lees meer
Samenwerken in het vastgoed

Samenwerken in het vastgoed

De laatste tijd wordt mij vaak gevraagd hoe het is om met alleen maar vrouwen samen te werken. Eerlijk gezegd maakt me dat helemaal niets uit. Voor...

Lees meer