Wat verandert er voor de woningmarkt in 2024?
Excessief lenen en eigenwoningschuld

17 januari 2024

Wat verandert er voor de woningmarkt in 2024?

Ieder jaar veranderen er op 1 januari weer een hoop (wettelijke) regels, zo ook voor het jaar 2024. We hebben een kort overzicht gemaakt van de belangrijkste veranderingen voor de woningmarkt voor het jaar 2024. Wil je hier meer over weten neem dan vooral contact op met één van onze specialisten.

Startersvrijstelling omhoog naar € 510.000
Bij de koop van een eigen woning moet je normaal gesproken 2% overdrachtsbelasting betalen. Dit geldt niet als de zogenaamde startersvrijstelling van toepassing is.
Eén van de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de startersvrijstelling voor de overdrachtsbelasting is dat de koopprijs van de woning een bepaald bedrag niet mag overstijgen (ook wel de woningwaardegrens genoemd). Deze woningwaardegrens was in 2023 € 440.000 en is voor 2024 verhoogd naar € 510.000.
Huizenkopers tussen 18 en 35 jaar betalen tot deze grens onder voorwaarden geen overdrachtsbelasting bij de koop van een woning.
De gedachte is dat het voor starters daarmee makkelijker wordt om een eigen woning te kunnen kopen.

Jubelton verdwijnt
Per 1 januari 2024 is de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning (ook wel de jubelton genoemd) volledig afschaft. Per 1 januari 2024 blijft de reguliere eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen tussen 18 en 40 jaar wel bestaan (voor 2024 is die € 31.813). Dit bedrag kan ook gebruikt worden voor een eigen woning. Wil je meer over schenkingen weten, neem dan contact op met één van onze specialisten.

NHG stijgt naar € 435.000
De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt een vangnet als woningeigenaren te maken krijgen met financiële problemen, gedwongen verkoop of restschulden. Per 1 januari 2024 is de NHG grens verhoogd naar € 435.000. De NHG-grens was in 2023 nog € 405.000. Bij een hypotheek waarbij aanvullende energiebesparende voorzieningen worden meegefinancierd is de NHG-grens 6% hoger, namelijk € 461.100. De provisie die betaald moet worden bij het afsluiten van een hypotheek met NHG blijft komend jaar 0,6% over het hypotheekbedrag. Zie hier voor meer informatie.

Derdengeldenrekening van notarissen wordt beschouwd als banktegoeden
Gelden op de derdengeldenrekening van gerechtsdeurwaarders en notarissen moeten voortaan worden behandeld als ‘banktegoeden’ in plaats van als ‘overige bezittingen’ en worden dus gunstiger belast voor box 3 van de inkomstenbelasting. De wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 en is van belang voor iedereen waarvan het vermogen wordt belast (box 3) en geld heeft staan bij een notaris of deurwaarder.

Omgevingswet 2024
De langverwachte Omgevingswet is per 1 januari 2024 eindelijk in werking getreden. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin mensen wonen, werken en ontspannen. Deze nieuwe wet voegt oude wetten samen en bevat regels voor wat er buiten te zien, horen en ruiken is. In plaats van op allerlei verschillende plekken informatie te verzamelen voor tal van regeltjes, moet de Omgevingswet ervoor zorgen dat alles via één loket te regelen is: het Omgevingsloket.
Zie hier voor meer informatie over de Omgevingswet.

Leennormen omhoog in 2024
Per 1 januari 2024 zijn de leennormen voor een hypothecaire geldlening op een aantal punten gewijzigd. Huishoudens krijgen meer leenruimte voor de koop van een energiezuinige woning én voor het verduurzamen van de eigen woning. Daarnaast is de impact van een studielening op de maximale leenruimte voor oud-studenten vanaf 2024 vastgesteld op basis van de actuele lasten van de studielening en krijgen alleenstaanden meer leenruimte.

Betaalbaarheidsgrens verhoogd naar € 390.000
Het kabinet wil 981.000 woningen realiseren tot en met 2023, waarvan twee derde betaalbaar moet zijn. Er werd eerder aansluiting gezocht bij een oude NHG grens (€ 355.000) als maatstaf voor wat als betaalbare koopwoning wordt aangeduid. Per 2024 wordt de huidige betaalbaarheidsgrens geïndexeerd volgens de consumentenprijsindex (CPI). Dit betekent dat de betaalbaarheidsgrens per 1 januari 2024 is verhoogd naar € 390.000, zie hier voor meer informatie.

Aandelen in VvE vallen onder banktegoeden
Vermogensrechten met betrekking tot aandelen in een Vereniging van Eigenaren (VvE) worden beschouwd als ‘banktegoeden’ in plaats van als ‘overige bezittingen’, waardoor ze fiscaal gunstiger worden behandeld. Een appartementseigenaar met een belast vermogen en een aandeel in een VvE wordt in box 3 belast tegen een lager tarief dan voorheen. De belastingdienst past automatisch het juiste tarief toe in de aanslag.

Woz-beschikkingen
Vanaf 1 januari 2024 krijgen burgers of bedrijven die bezwaar maken tegen WOZ-besluiten vergoedingen direct uitbetaald. De vergoedingen voor proceskosten en immateriële schade bij deze bezwaren gaan omlaag. Uitbetalingen zullen plaatsvinden rechtstreeks aan de belanghebbende en niet meer aan de rechtsbijstandverlener. De maatregel maakt het voor bezwaarbureaus financieel minder aantrekkelijk om veel en langdurige juridische procedures tegen WOZ-besluiten te starten. Hierdoor krijgen gemeenten, de Belastingdienst en de rechtspraak meer tijd voor de behandeling van andere bezwaar- en beroepszaken. Zie hier voor meer informatie.

Verlaging eigen bijdrage huurtoeslag
De Wet verlaging eigen bijdrage huurtoeslag is in werking getreden. Daardoor is de eigen bijdrage van de huurtoeslag met ingang 2024 verlaagd naar € 34,67 per maand (€ 416,04 per jaar). Vanaf 2025 wordt deze verlaging in stapjes verlaagd (tot € 31,79 in 2029).

Wil je meer weten over één van deze veranderingen of heb je hulp nodig met de overdracht en hypotheek voor je woning, we helpen je hierbij graag!

Fotograaf Margaret Polinder

Vragen?

Heb je vragen over het deze vorm van wonen? Dan kun je uiteraard contact met Hein opnemen. Hij helpt je graag!

Hein Vente

AUTEUR

Hein Vente

Specialist | vastgoedrecht

De begeleiding bij koop en verkoop van vastgoed, het vestigen van beperkte rechten hierop of het adviseren over allerlei vastgoed gerelateerde vraagstukken behoren tot mijn dagelijkse praktijk.

Gerelateerde artikelen

De familiehypotheek

De familiehypotheek

De familiehypotheek We schreven eerder al over familiaire leningen, uit onderzoek blijkt dat deze financieringsvorm erg populair is. In Nederland...

Lees meer
Samenwerken in het vastgoed

Samenwerken in het vastgoed

De laatste tijd wordt mij vaak gevraagd hoe het is om met alleen maar vrouwen samen te werken. Eerlijk gezegd maakt me dat helemaal niets uit. Voor...

Lees meer