UBO registratie voor trusts en fondsen voor gemene rekening
UBO-Registratie-trusts-en-fonds

21 oktober 2022

Update UBO-register(s): vanaf 1 november 2022 moeten ook trusts en fondsen voor gemene rekening zich registreren in een apart UBO-register

Twee UBO-registers

1. UBO-register voor juridische entiteiten

Sinds 27 september 2020 kennen we het UBO-register voor juridische entiteiten.
Alle juridische entiteiten (denk hierbij aan BV’s, NV’s, stichtingen, verenigingen, VOF’s, maatschappen etc.) die ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) moeten hun UBO(‘s) sinds 27 maart 2022 al geregistreerd hebben in het UBO-register voor juridische entiteiten. Voor alle nieuw op te richten/ in te schrijven entiteiten geldt dat de registratie in dit UBO-register tegelijk met de registratie in het handelsregister moet worden gedaan. Lees meer hierover in onze voorgaande blog.

2. UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies

Trusts en soortgelijke juridische constructies zoals fondsen voor gemene rekening vielen niet onder de reikwijdte van het voormelde UBO-register voor juridische entiteiten.

Hiervoor is een tweede register ingesteld: het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies.

Dit UBO-register is verplicht vanaf 1 november aanstaande.

Wat is een trust?

Een trust is een rechtsvorm die wordt gebruikt om vermogen te beheren. De trust kent geen rechtspersoonlijkheid. Een trust wordt in het leven geroepen door een oprichter (de settlor) die het geld inbrengt. Een beheerder (de trustee) beheert het vermogen van de trust. Het trust vermogen wordt op basis van de trustakte aangewend voor een of meer begunstigden (de beneficiary) of ten behoeve van een specifiek doel (bv. studiebeurs).

De trustee is beheerder van de trust en daarmee straks verantwoordelijk voor de registratie van de trust en de UBO’s daarvan in het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies.

Wat is een soortgelijke juridische constructie?

In Nederland wordt onder een ‘soortgelijke juridische constructie’ verstaan een fonds voor gemene rekening (FGR). Een FGR is een overeenkomst tussen drie verschillende partijen. Een beheerder, een bewaarder en deelnemers. Het FGR is erop gericht om vermogen bijeen te brengen om dit gezamenlijk te beleggen. We kennen in Nederland zowel een open fonds voor gemene rekening en een besloten fonds voor gemene rekening. Voor beide fondsen geldt dat ze zich moeten registeren in het nieuwe UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies.

Wanneer moeten de UBO’s van de trusts en soortgelijke juridische constructies uiterlijk worden geregistreerd?

Vanaf 1 november 2022 treedt het nieuwe register in werking maar er geldt een overgangsperiode van drie maanden. Dus uiterlijk 1 februari 2023 dienen de UBO’s van de trusts en fondsen voor gemene rekening te worden geregistreerd in het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies.

Afschermingsmogelijkheden

In het kader van de privacy zijn er een paar afschermingsmogelijkheden. Het is alleen mogelijk om je gegevens af te laten schermen indien:

  1. je minderjarig bent; en/of
  2. je handelingsonbekwaam bent (onder curatele of bewind staat); en/of
  3. als veiligheidsrisico’s op je van toepassing zijn en die onder overheidsbescherming staan.

Boetes/strafrechtelijke vervolging

Indien je in strijd handelt met genoemde UBO registratieverplichtingen dan kan er sprake zijn van een economisch delict. Je kunt hiervoor hoge boetes krijgen en/of strafrechtelijk worden vervolgd. Het Bureau Economische Handhaving, onderdeel van de Belastingdienst, houdt zich bezig met de opsporing van een delict en het Openbaar Ministerie met de vervolging ervan.

Vragen?

Heb je vragen over de UBO-registers? Dan kun je uiteraard contact met Inge opnemen. Zij helpt je graag!

Inge van Pelt

AUTEUR

Inge van Pelt

Specialist | ondernemingsrecht

Het adviseren over jouw vennootschapsstructuur, afspraken tussen aandeelhouders, aandelenoverdrachten, bedrijfsopvolging, private equity, fusies & splitsingen, anonimiserings- en UBO-vraagstukken behoort tot mijn dagelijkse praktijk.

Gerelateerde artikelen

De onderneming en het huwelijk

De onderneming en het huwelijk

Valt je onderneming in de huwelijksgemeenschap? Als ondernemer ben je vooral bezig met de bloei van je onderneming. De juridische zaken moeten goed geregeld zijn, maar hebben vaak niet de meeste aandacht. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met je onderneming als je gaat...

Lees meer
Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie

In juli 2022 is het wetsvoorstel 'Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie' (hierna: het Wetsvoorstel) ingediend bij de Tweede Kamer. Het Wetsvoorstel is op 14 maart jongstleden door de Eerste Kamer aangenomen. Het Wetsvoorstel is gericht op meer transparantie en...

Lees meer
Schenkingen op papier voor 5 jaar

Schenkingen op papier voor 5 jaar

Schenkingen op papier, in één keer klaar voor de komende vijf jaar?In één dag vijf schenkingen op papier vastleggen met een ingangsdatum in vijf opvolgende kalenderjaren? Volgens een recente uitspraak van het Hof 's-Hertogenbosch moet dat mogelijk zijn. Hieronder lees...

Lees meer